Chirurgia nowotworów powiek


W przypadku stwierdzenia zmiany nowotworowej powiek pacjent kwalifikowany jest do zabiegu operacyjnego. W zależności od stopnia zajęcia powieki i lokalizacji zmiany, po jej usunięciu z marginesem tkanek zdrowych wykonuje się rekonstrukcje powieki polegającą na plastyce miejscowej z wykorzystaniem płatów i przeszczepów skóry.  Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym.  Wycięta zmiana nowotworowa wysyłana jest do pracowni histopatologicznej w celu oceny czy została ona usunięta w całości. Po 7 dniach zdejmowane są cienkie szwy. Po zabiegu może wystąpić zasinienie skóry, które ustępuje w okresie 10-14 dni.

Chirurgia nowotworów powiek