Dr Mariusz Kęcik Chirurg plastyczny

Dr nauk med. Mariusz Kęcik jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację I-go stopnia z chirurgii ogólnej. Specjalizację II-go stopnia z zakresu chirurgii plastycznej uzyskał w roku 1996 w Klinice Chirurgii Plastycznej w Warszawie pod kierunkiem Prof. Michała Krausa.

Tytuł dr nauk med. z wyróżnieniem otrzymał w 2000 roku za pracę poświęconą wykorzystaniu laserów w chirurgii powiek. Została ona nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne. W latach 1997-1999 pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie a następnie w Klinice i Katedrze Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jako adiunkt prowadzi oddział okulistycznej chirurgii plastycznej.

Dowiedz się więcej...
Dr Beata Rutkiewicz Dermatolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, jest specjalistą dermatologiem i wenerologiem.

I stopień specjalizacji uzyskała w Szpitalu Dermatologicznym w Warszawie przy ul. Leszno 17, II stopień specjalizacji w Klinice Dermatologii MSWiA w Warszawie. Od piętnastu lat pracuje jako dermatolog a od pięciu lat prowadzi Prywatną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w zakresie dermatologii oraz zajmuje się medycyną estetyczną.

Jest członkiem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Kosmetycznej i Estetycznej.