Dr nauk med. Mariusz Kęcik jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. kecikPo ukończeniu studiów pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację I-go stopnia z chirurgii ogólnej. Specjalizację II-go stopnia z zakresu chirurgii plastycznej uzyskał w roku 1996 w Klinice Chirurgii Plastycznej w Warszawie pod kierunkiem Prof. Michała Krausa.

Tytuł dr nauk med. z wyróżnieniem otrzymał w 2000 roku za pracę poświęconą wykorzystaniu laserów w chirurgii powiek. Została ona nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne. W latach 1997-1999 pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie a następnie w Klinice i Katedrze Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jako adiunkt prowadzi oddział okulistycznej chirurgii plastycznej.

  • Autor ponad 50 publikacji naukowych o tematyce związanej z chirurgia plastyczną oraz wykorzystania laserów w chirurgii powiek opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.
  • Organizuje i prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu chirurgii plastycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Centrum Szkolenia Podyplomowego oraz w ramach zjazdów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  • Jest uczestnikiem wielu kursów z zakresu chirurgii plastycznej w kraju i zagranicą.

Od roku 2002 prowadzi prywatną praktykę, w ramach której wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz medycyny estetycznej.